Top

Klachtenregeling

ReFlex & Flow / Klachtenregeling

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Desgewenst kun je gebruikmaken van een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Zie voor verdere informatie over de klachtenregeling op de site van de VNRT: https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/